Karins målning

Rydboholm

En lång sommar då ingenting har hänt här på bloggen, men nu kommer något spännande från Rydboholm:

Av brev som Karin skriver framgår att hon under somrarna 1878 och/eller 1879 deltagit vid kurs/kurser i landskapsmålning som var förlagda till Rydboholm vid Mälaren norr om Stockholm.
Rydboholm är ett slott, så man ska inte tro att konstakademieleverna var inbokade i slottet. Jag har aldrig hittat något skrivet om kurserna vid Rydboholm, men kursen vid Räfsnäs norr om Mariefred 1880 finns väl beskriven av Georg Nordensvan, som var kurskamrat till Karin.
Räfsnäs kallas för Kungsgård. Även det var ett storslaget ställe att få komma till. Men konsteleverna var i Rafsnäs inkvarterade i några uthus. De hade själva med sig hängmattor som de spände upp för att sova i. Troligen var det något liknade vid Rydboholm.

Om Rydboholms slott kan du läsa om t.ex. här

Och om lummiga gröna, nästan skogslika parker kan du läsa
om på Wikipedia

Karins målning

I Bergöövåningen i Hallsberg finns en målning av Karin Bergöö som föreställer en ”skorsten”, tror jag. Målningen är daterad 1878-06-19. Således några dagar före midsommarafton som på den tiden alltid inföll den 23 juni. Kursen i Räfsnäs var från skolavslutningen fram till och med midsommar.

Nu tänkte jag att om det var på det viset, så skulle Karin ha målat sin målning vid Rydboholm. Och eftersom Rydboholm ligger nära Vaxholm där jag brukar tillbringa en och annan vecka så tog jag mig en promenad från Östra Ryds kyrka, Åkersberga, förbi Rydboholms slott till den engelska parken där intill.
Jag hade något på känn. Trodde jag sett något för många, många år sedan när jag promenerade i samma park, men långt, långt innan jag sett Karins målning.

Min känsla var riktig, där i den engelska parken, som mest liknar en mindre skog intill Mälarens strand, hittade jag Karins objekt. Tyvärr hade jag inte Karins målning med mig. Därför kunde jag inte fotografera objektet i exakt samma vinkel som Karin stått och målat, men jag tror ändå du kan se att det var här Karin målade.

Rydboholm

T.v. Karins målning. ovan mitt fotografi
Tryck på bilderna så blir de större.

Tänk dig att jag tagit några steg åt vänster så hade min bild blivit Karins målning exakt. Ja, det har ju gått 140 år sedan Karin var i Rydboholm, så det känns märkligt att skorstenen finns kvar.

Jämför det lutande taket mot skorstenen på min bild är ditsatt som skydd för teglet. Om jag stått mer till vänster hade en del av hustaket funnits i vänsterkanten, precis som på Karins målning. Det taket som liknar ett bord i framkant, finns inte idag, men om så hade varit, hade berget inte varit synligt.

Curt Fröberg