Bie

Bie – en kurort

Från somrarna 1863 och 1864 finns några brev bevarade från Karins mamma Hilda till Karins pappa Adolf, som då vistades i Bie.

Adolf befinner sig alltså på kurortsanstalten Bie, som ligger norr om Katrineholm. Tyvärr finns inte hans brev bevarade. Men av Hilda får vi veta en del om hennes äventyr, men här har jag bara tagit ut det som direkt handlar om Bie.

Hilda skriver:
”Tack för ditt brev !
Att det gladde mig talar jag ej om. Det vet du nog, men att du saknar sällheten af ett öppet liv tycker jag alldeles inte om kära du. Det måtte väl vara bättre nu? Jag ryser hvar morgon när jag vaknar, vid tanken på dina ”öfverhalningar” Stackars min gubbe!”

I nästa brev skriver Hilda:
”…ditt bref fick jag i dag på sängen, tack derför. Du ska få det du önskar. Jaså min vän du kan gå och gälla för en fri och ledig ung man der utan ring, men det verkar väl ej så länge det, ty din ring är för säkerhetsskull undaninlagd.”

Det sjätte brevet Hilda skriver till Adolf i Bie är daterat den sjätte juli 1863. Breven där innan är odaterade. Hilda skriver från Söderbärke dit hon rest med lilla Karin och med sin mamma Maria Christina Sahlqvist:
”…det börjar skymma så jag ser ej och Posten går tidigt i morgon. Karin sänder 2 4 5 pussar till sin pappa…

Och nästa brev från den 16 juli, skriver Hilda, även då från Söderbärke, men då är Adolf hemma i Örebro:
"Hur är det med dig min kära vän som är lemnad åt ditt öde under det jag far ikring bygden och flackar..."
"…Kära goda Gubbe vi ha varit skilda åt så länge, länge. När det lider mot qvällarna så kommer hemlängtan öfer mig..." "Farväl min vän. Karin sofver godt. Hon har litet hosta och snufva stumpan."
"Tänk på oss och skrif till din

Hilda"

Från sommaren 1864 finns ett brev från Hilda till Adolf bevarat. Även den sommaren är Adolf i Bie. Hilda är i Örebro med Karin och en nästan nyfödd Per. Hilda skriver den 23 juli 1864:
” I dag på förmiddagen erhöll jag ditt bref. Innerligt tack derför min vän. Våra barn fingo sin del af hälsningarna, men som ”Peter Reinhold” ej var riktigt väl morgnad, upptog han dem mindre nådigt. Karin var istället desto mer förtjust. De äro Gud ske lov friska båda… Karin har lärt sig en ny bön som hon tänker glädja sin Pappa med att läsa då han kommer hem.”

Längre ner i samma brev skriver Hilda:
”Jasså du uppvaktar unga fruar med Bouqetter, men jag unnar eder båda det goda ni kunna hafva av varandra. Dig som har en gammal hustru hemma unnar jag all courtisera en Ung Fru. (Dock måste jag erkänna att jag gerna skulle vilja se dig lägga i dagen, de för mig okända och hittills oupptäckta egenskaper af Courtiser.) Henne unnar jag ersättning, (betvivlar att det är någon) som första gången åtskild från sin man med hvilken hon är van att sällskapa. Säg henne att jag deltar i hennes öde af erfarenhet ehuru jag börjar bli litet härdad nu, men skämt åsido så hälsa henne.”

Jag har satt lite punkter och komman, för att underlätta läsningen. Hilda skriver ofta flera meningar utan vara sig punkt eller komma.

I blogginlägget innan skrev jag om min resa till Vaxholm och om Karins målning från Rydboholm. På väg till Vaxholm tog jag en mindre omväg förbi Bie, där några rester från brunnstiden finns kvar.

Här följer ett antal bilder från Bie, där en stackars sjuk Adolf Bergöö bodde under minst två somrar. Trycka på bilderna för att se dem bättre.
–         Curt
HÄR finns det mer att läsa om Bie

Bie
En karta över anläggning satt på en vägg

Bievatten

Kinesiskakallan Kinesiska källan: Ett av två byggnader som finns kvar i Bie. På en skylt intill kan jag läsa: "Den större källan, den Kinesiska, gav vatten till kallbadhusen, med sitt flöde av 500 liter i minuten.

Bie Den Kinesiska källans insida

Gotiskakallan
Den Gotiska källan. Där hittade jag ingen skylt.

Bie
Lycksalighetens ö - En liten bäck uppifrån var delad och rann liksom runt ett litet område, där det fanns lite rester av blommor.

Bie

Bie
Gråbo - Resterna efter ett badhus