Elise har en tavla på väggen

Elise

Elises bostad

Bilden här ovan visar hur Elise bodde. När bilden tagits vet jag inte. Men det som för mig är mest intressant med fotografiet är tavlan som sitter på väggen, nämligen Karins målning från Rydboholm. Den målning som nu hänger i Bergööska huset i Hallsberg och som jag haft med här på Karinbloggen två gånger tidigare.

Här (I mobil längst ner) följer en uppförstoring och där kan man också se att hon hade ett fotografi på Karin med ett barn i famnen.

Se här, Karins målning 1

Se här Karins målning 2

Tryck på bilderna om du vill se dem större

Bilen från Hallsbergs kommuns bildarkiv

Elise Sahlqvist

Elise eller Lisen som hon ofta kallades startade 1884 en fabriksliknande verksamhet i Hallsberg. Då var de några som sydde hattar för hand, men snart inskaffades symaskiner och pressmaskin. På våren 1886 var där, enligt Nerikes Allehanda, ett dussintal personer engagerade i fabriken. Tidningen kallar den då för Hallsbergs hattfabrik. Verksamheten växte och i ”Post och inrikes tidningar” sommaren 1888 står det att läsa att Elise Sahlqvist kommer att ”för afsalu tillverka stråhattar och idka modehandel under firma Elise Sahlqvist”.

elise 2