Karin fyller år

Födelsedag

Idag, den tredje oktober 2020, fyller Karin 161 år. Varje år brukar vi fira Karins födelsedag med kaffe och äppelkaka i Bergööska huset i Hallsberg, men i år blir det p.g.a. coronapandemin inget firande där.

Här kan ni läsa om Karins födelse. Det är mamma Hilda som skriver i ett brev till Karin den andra och tredje oktober 1910 och berättar för Karin hur det var när Karin föddes.

Söndag den 2 Oktober 1910

Min älskade Dotter Karin.
En lika vacker och ljuflig Söndag som denna, var Söndagen den 2 Oktober 1859. På fm. hade jag lite "ont i ryggen". Jag gick upp till Mamma, vi bodde på nedre botten i samma hus -- och sade "Vet Mamma jag har fått lite ont i ryggen"! "Jaså"! svarade Mamma, lite småmysande, vi ska be Pappa att vi få låna hästarne och fara ut och åka" jag ska följa med, och Bergöö också kan gerna följa med. Alla sågo de så menande ut. Så tyckte Mamma att vi kunde hemta Fru Sjöstedt med oss hem -- hvilket gjordes -- hon sade till Mamma i en vrå "det är ingen brådska, jag går hem nu, men kommer igen i qväll"! Så skedde. "Nå hur är det nu då"? voro hennes första ord då hon kom åter på qvällen. "Jo jag har såå ont i ryggen"! "Åja, åja vänta, vänta bara, det blir nog värre vad det lider"! Det var hennes vänliga trösteord. Men -- det blef inte så farligt mycket värre i ryggen, det blef arbete men inget ont, arbete hela natten och hela Måndan, bara arbete väldigt till Måndag qväll (utan något ont) men -- så kom slutligen -- också -- den raraste flicka i verlden, och rar är hon än den dag som är, det Karin barnet Gud Signe henne. Denna historia har du nog hört många de gånger förr, men jag var (är) så "uppe i" den dagen, just så lik denna vackra att jag nästan måste tala (skrifva) derom.

Den 3 Oktober Måndag.
Efter som du ej tycker om något obligatoriskt och det gör inte jag heller, så kommer detta till dig när det kommer och jag säger inget mer -- fast alla mina tankar äro hos dig med de varmaste välönskningar. Min sparbössa har jag vitjat för din sparbok men stort fynd eller fångst i mängd, fann jag ej -- det lilla som var ligger dock i boken din.

Hälsa Carl mycket ifrån
din Moder.
Du kan inte tro så granna lönnarna äro i Trädgården i år, och så mycket stjernor på Guds himmel!

födelsedag
födelsedag
födelsedag


Bild 1
Karin och Carl, Kanske kan bilden vara från den tid då mamma Hilda skrev brevet till Karin

Bild 2 och 3 (delförstoring)
Köpmangatan i Örebro före 1926. Kanske kan det vara den träbyggnad där Karins morfar och mormor bodde och hade sin affär.
När Karin föddes bodde Adolf och Hilda i en lägenhet i samma hus som Hildas föräldrar.

Bilder är från Digitalt museum - Örebro museum.
Bild OLM-6424
Samhör med Nils Lindström

 

--------------------------