På distans

Distanscirkel

Under våren hade vi en distanscirkel och läste Karins brev till sina föräldrar. Det berodde inte på corona, eftersom vi beslutat om det innan smittan bröt ut, och nu hoppas vi på en fortsättning.
Vi gjorde det enkelt genom att enbart använda e-post. Curt, som håller i cirkeln, skickade ut några brev varje vecka och deltagarna läste och skickade tillbaka frågor och funderingar.
Vi har läst brev från den tid Karin gick på slöjdskolan 1873 till och med en sommarmålarkurs 1880, och nu är tanken att  vi börjar med brev från Karins sommarsemester i Varberg och därefter resan till Paris och så vidare.

Inga konstigheter och inga kostnader, men man ska naturligtvis vara medlem i ”Föreningen Karin Bergöö Larssons vänner” (Karinföreningen)

Till höger ett utdrag ur ett av Karins brev från Varberg sommaren 1881

Vill du vara med

Så om du är, eller vill bli, medlem är det bara att anmäla intresse för distanscirkel HÄR.

På grund av corona så har föreningen inte kunnat ha någon ”riktig” cirkel, som vi brukar ha i Hallsberg. Och inte heller har vi haft några möten eller fester. Det är trist, men inget att göra åt.

Bild ur Karins skissbok från Varberg 1881

Käraste mamma!

Jag är nu lyckligt och väl hemkommen från fiskIäget der jag varit sedan thorsdags förmiddag då Baggens Per skjutsade fröken Filippa, Anna Palm och mig dit. Anna for tillbaks samma dag. På thorsdagen blåste det mycket så att hvarje våg sköljde öfver kajen och alla fiskarne voro hemma och stodo i grupper i lä bakom stugorna. Det väckte naturligtvis stor uppmärksamhet att se oss måla. Vi voro omgifna af åtminstone en 30 karlar för utom qvinnor och barn i oändlighet. Pojkarna stodo till och med på hufvudet för att blifva afritade. När vi sednare på aftonnen togo in modellerna i stugan kom det genast fullt med folk dit och så att innan jag lade mig var jag glad att få öppna fönstret.

distanscirkel

 

Brev från Stina

Här är också ett brev från Karins syster Stina till Karin. Stina som är tretton år skriver från Stockholm, där familjen Bergöö har en lägenhet och där familjen samlas för att fira jul. Brevet är från den 20 december 1882. Karin och Carl är nyförlovade. Karin bor i Paris och Carl i Gre-zur-Loing. På den tiden gick det inte an att förlovade par träffades utan "förkläde". För Karin väntar hennes allra första jul, skild från sin familj.
OBS: Tryck på bilderna så blir de stora och mer läsbara.

 

Distanscirkel

Sida 1

---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---    ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---