Karins resa till Paris Del 6

Wien

Om de reser från Stockholm och ska till Paris varför kommer de då till Dresden, Prag och Wien. En anledning är väl att de ville se sig om i Europa. Men Wien var av särskild betydelse. Här pågick den våren och sommaren en stor utställning som även uppmärksammats av Konstakademin i Stockholm. Se bild 1. (Tryck på bilden så blir den större.)  – Karins brev är förkortat.

Wien den 27 April 1882.

Kära Mor!

Vi hafva varit här i två dagar, bo på hotell "Goldnes Lam". 1 Hela förmiddagen förstörde vi genom att gå på posten (intet bref) och på bankerna. Till min bank kommo vi försent så att vi måste återvända dit eftermiddagen. Julia var snäll och följde mig dit, banken låg vid en liten smal gata (Dorotherstr.) nära Graben. 2 Då vi kommo dit var gatan spärrad af vakt men då vi sade vårt ärende fingo vi slippa fram men kommo ej långt emedan hela gatan var upptagen af en likprocession.

Vi stannade om en stund satte den sig i rörelse, först kommo flera regementen i långsam tackt, gripande vacker musik, trummorna öfverdragna med svart. Derefter en vagn med hundradetals hjättestora kransar. Sedan likvagnen omgifven af fackelbärare, derefter en herre med den dödas årdnar på en röd sametsdyna, den dödas häst i ett fodral af svart kläde med långt släp som uppbars af en sorjklädd betjent, efter den en ryttare klädd i en medeltidsrustning med swarta plymacher, hans häst decorerad med krusflor som i långa remsor fladrade omkring honom, derefter kommo det högre befälet och sorgvagnarna. 3

(Sednare på aftonnen). …när jag började detta var jag litet trött och tänkte mycket på er derhemma, vi hafva gått hela förmiddagen på utställningen och jernvägsresan hela dagen i förrgår kommer efter.
… Eftermiddagen sutto vi inne en stund hvarefter vi gingo för att se ringtheatern. 4 … Det märktes icke mycket af eldsvådan utvändigt, endast en och annan krossad ruta. … Hvad som gjorde ett förfärligt intryck var de stora väggytorna på hvilka det knapt fans några fönster och endast tvänne utgångar en större för åskådarne och en af en vanlig enkel dörrs bredd för cenen. –

Utställningen är outsägligt intressant der är samlat det bästa från flera års salonger, 5 som jag förut sett i kattalogerna öfver Parisersalongen, så att jag nu känner litet till dem. Jag känner att jag har mycket nytta af att få se allt detta nya som är så till den grad olika allt det som jag sett förut i de galerier vi passerat. Af sjelfva staden har jag ännu sett så litet, vi bo mycket centralt i dag drucko Anna och Julia ef.m. kaffe mitt emot St.Steffensdomen 6 då Hildegard och jag passade på och gingo dit in. Målade fönster, skulpturer, biktstolar och altaren, pappersgranlåt vaxljus och andligt knäböjjande qvinnor och gubbar. …

Nu farväl! Jag sänder eder så ofta mina tankar. Pappas och mammas Karin
Måtte jag hafva brev i Wenedig....

Kommentarer till brevet

Under sökandet till min utställning 1998 Kom jag i kontakt med Wolfgang Auer som bor i Wien men har läst svenska och varit en kortare tid i Sverige. Han skrev alltså på svenska till mig. Jag kom också i kontakt med Bernhard Kauntz som är från Wien, men som i alla fall då bodde i Sverige. Jag har här låtit dem kommentera brevet från Wien.

1_ Jättekul. Den "Goldenes Lamm" är inte mera ett hotell. Men huset renoverades totalt sista åren och tillhöver nu till tekniska högskolan där jag läser Tekniska Mathematik!
Nu finns inskriften "ehem. Hotel Goldenes Lamm" på det underbara huset. Vilken tillfällighet...
Wolfgang Auer

2_ Dorotheerstrasse har jag nog hört talas om, men den säger mig inget, det är förmodligen en för obetydlig gata. Graben ligger alldeles inne i centrum, och är en ganska känd gata.
Bernhard Kauntz

3_ Den här likprocessionen och liknande händelser beskriver Karin mycket ingående. Hon tycks ha en god observationsförmåga och verkar intresserad av människor, deras liv och utseende.
Curt

4_ Ja. Ringtheaterbranden, som var i december 1881, var väl den katastrofalaste branden i Wien…
Wolfgang Auer
Den heter Burgtheater idag . Den låg vid Ringstrasse, jag antar att man i folkmun därför kallade den för Ringtheater. Det är ju i en tid, då byggnaderna vid ringen är ganska nya. Det var ju först omkring 1850, som kejsar Franz Joseph beslutade om att riva de gamla stadsmurarna för att på så sätt införliva Wiens förstäder med själva centrum. På det området, där stadsmurarna befann sig, byggdes Ringen och samtliga byggnadsverk, som än idag är ”ädelstenarna” i Ringen.
Bernhard Kauntz
Se text ur Nerikes Allehanda, bild 2.

5_ Jag har ingen aning om vilken utställning det skulle kunna vara – det finns många ställen, som skulle kunna komma ifråga.
Bernhard Kauntz
Men det var just utställningen som var första anledning till att Karin och vännerna resta via Wien.
Curt

6_ Stephansdomen ligger precis mitt i stan och är väl det viktigaste landmärke. Tornet är 137 m högt och svajer en hel meter i vinden, om det blåser ordentligt. De första Stephanskyrkan byggdes 1137 - 1160 på samma ställe.
Bernhard Kauntz

Tilläggas kan att Karin skriver ett brev till Pappa från Graz där hon skriver mer om Wien.
Curt

Bild 1WienBildtext bild 1. Under två dagar för sju eller åtta år sedan satt jag på konstakademin i Stockholm och bläddrade igenom allt löst material de hade från den tid då Karin var akademielev. Och då fann jag bland annat det här om utställningen i Wien. (Här halva skriften.)

Bildtext bild 2
Artikel ur Nerikes Allehanda 1881-12-09

 

Bild 2
Wien