Karin vaccineras

Vaccin till Karin

I dessa dagar kan jag påminna om att Karin Bergöö vaccinerades mot smittkoppor den nionde januari 1874. Karin skriver till sin mamma:

”Stockholm den 7/1 1874”
”Moster Ida sade att om Lördag skulle de få reda på när de skola vaccineras.”

”Stockholm den 9/1 1874”
”I dag på morgonen var jag med moster Ida och vaccinerade mig, det gjorde inte ont alls. Derifrån fick jag följa med henne hem, sedan gick Maria, Anna och jag till Nationalmuseumet, der var mycket roligt.”

I samma brev, men kanske dagen efter skriver Karin:
”Mina koppor tror jag allt skall gå men ännu känner jag ej något af dem.”

"Stockholm den 22" (Januari)
”Mina vaccinkoppor har ej mer än en gått, och den var mycket klen, så att jag ej hade alls något ont deraf. Julia hon var riktigt sjuk när hon hade dem.”

"Stockholm den 26 (Januari) 1874"
”Jag vet ej om jag talat om att mina vaccinkoppor ej gingo.”

”Den 14 april 1874”
”Hagström har sjuknat i kopporna, jag tycker det är så synd om Augusta, det hade redan lyst tredje gången för dem.”

Av senare brev förstår jag att han blev frisk och även gift med Augusta

--------

En annan sak om smitta.

I november 1853 arbetar Adolf Bergöö i Örebro. Han skriver då i ett brev till sin pappa, som bor i Sundborns socken, och beklagar att han kanske inte kan resa hem till jul.

"Örebro den 18 nov 1853"
"Med detta har jag endast en ledsam nyhet att omtala, Koleran har utbrutit i Staden, vi hafva till idag efter hvad jag vet 32 sjukdomsfall i Förebud & Kolera samt 8 dödsfall.
I följd af detta är osäkert om jag enligt önskan kan komma hem till jul, efter förmodan fortfar väl spärrningarna i Falun om ej Örebro kan blifva förklarad fri från Koler till jul? 3e veckor åtgå neml sedan sista sjukdomsfallet innan staden kan förklaras fri från smitta."

Så var det då. I Falun förbjöd man besökare i rädsla för kolera. Tydligen blev det möjligt att resa hem, för den 13 januari 1854 skriver Adolf att och tackar för en trevlig hemmavaro.

Det första vaccinet

Den engelske landsortsläkaren Edward Jenner har lyfts fram som den som uppfann det första vaccinet. Kanske ska man snarare säga att han upptäckte det.
På 1700-talet var smittkoppor en fruktad sjukdom. Man har beräknat att cirka 60 miljoner européer dog av kopporna under 1700-talet.
Hur kom det sig att Edward Jenner, en tillbakadragen doktorn på den engelska landsbygden, skulle bli en firad man, en av medicinhistoriens stora?

Kokoppor

Edward Jenner hade en gång hört en flicka säga att hon inte kunde få smittkopporna därför att hon haft kokoppor. Då Jenner fick höra att flera kvinnor som arbetade som mjölkerskor inte blev sjuka i kopporna, gjorde han något som vore omöjligt idag. Han provade att ympa en frisk åttaårig pojke med kokoppor. Pojken blev sjuk, men tillfrisknade snart. Ett antal veckor senare ympade han pojken med smittkoppssekretet, och pojken blev inte sjuk i smittkoppor.
Jenner rapportera sin upptäckt till Royal Society i London, men de tog det för trams. Senare gav han ut en egen skrift, och inom några år började man i stora delar av Europa att vaccinera.
Vaccinet var uppfunnet. (Ordet vaccin kommer från latinets ord för ko, ”vacca”). I dag är smittkoppor i det närmaste utrotad.

Sveriges första vaccination

I Sverige blev den första personen vaccinerad 1801 och tio eller femton år senare blev det obligatoriskt att vaccinera alla barn i Sverige.
Så sent som 1963 inträffade det sista smittkoppsutbrottet i Stockholm. Tjugosju personer insjuknade varav fyra avled. Två av de avlidna var ovaccinerade, och två var vaccinerade mer än 40 år tidigare. Primärfallet var en svensk sjöman, som nyss kommit med flyg från Australien via bland annat Indonesien och Indien. Man tror att han blev smittad under flygresan.

Uppgifterna är från olika platser på Internet. Om du vill kan du läsa mer om Edward Jenner på många nätsidor. T.ex. HÄR

-------

Några ord om personerna från Karins brev.

Karins moster Ida Pripp och hennes barn Maria och Anna.
Julia Carlsson var rumskamrat med Karin.
Hagström och Augusta bodde hos Ida Pripp, troligen tjänstefolk.