Saxon

J. L. Saxon – ett möte med Karin Bergöö

Det här inlägget utgörs av tre sidor ur boken "I handelsbod på 1870-talet", av Johan Lindström Saxon.

Johan Lindström Saxon växte upp i ett bondehem i Gällersta i Närke. Han var född samma år som Karin Bergöö, 1859. Johan Lindström studerade på Kävesta folkhögskola 1879-1880 och kom att bli en på sin tid mycket känd personlighet som författare och förläggare och tog sig namnet Saxon.
Boken "I handelsbod på 1870-talet", kom ut 1932 och beskriver minnen från en tid då den unge Johan Lindström arbetade som bokhållare i ett antal handelsbodar. Däribland i Kumla i handelsboden Fosselius & Bergöö.
Carl August Fosselius hade varit bokhållare hos Adolf Bergöö och tillsammans med Bergöö startade han en bod i Kumla.

Fosselius_Bergöö

I boktexten står det att Fosselius övertagit boden i eget regi, men så var nog inte fallet. Tidningsnotisen ovan är från "Post och Inrikestidningar 1891-11-14", där det framgår att Adolf Bergöö var delaktig ända till sin död. Så kan man också se av Bergöös bouppteckning. Bergöö ägde också fastigheten.

Tryck på bilderna för att se dem i större format.
saxon

Johan Lindström Saxon

Saxon 1

1

Saxon 2

2

Saxon 3

3