Karins resa till Paris del 4

Berlin – Dresden

Berlin Dresden blev Karins näst resmål. Brevet från Berlin till pappa är som maskinskrivet en och en halv sida långt. Och brevet från Dresden ännu längre. Jag har här tagit med delar av breven.

Goda Pappa!
Vi äro nu som du ser i Berlin bor på samma hotell som har samma Portier som förra gången; när våra droskor stannade här utanför, ringdes i stormklockan, han och de öfriga uppassarena kommo springande emot oss aldeles som förra gången så att jag genast kände mig så hemmastad.
Hildegard och jag gingo för oss sjelfva, genom Kejserliga galeriet och Constans panoptikum der Hildegard var mycket intresserad, men jag har icke under hela resan varit så rädd som der, det var temligen sent så att vi voro aldeles ensamma, med alla dessa grinande vaxfigurer.
När vi på morgonnen gingo till museerna fick jag se en folkmassa utanför Kejserliga slottet jag sprang dit och fick se Kejsar Wilhelm som stod i fönstret och talade vid en annan herre, så säg mamma att jag har allt ögonen öppna.
Från museerna gingo vi hem och hvilade oss en stund hvarefter vi gingo till Aqvariet. Den der Apan som roade oss så mycket förra gången såf för tillfället, derifrån gingo vi nedåt Unter den Linden för att se Segerkolonnen, alla voro hungriga och stämningen ej den bästa, hvarföre vi tittade in på flera Birstugor men der var endast karlar och cigarrök. Till sist fingo vi reda på ett som såg rätt snygt ut, der var endast herrar men vi gingo på och fingo oss hwar sitt glas mjölk ägg och smörgås för 50 pf.  derifrån gingo vi in på Cafe Bauer … der vi togo oss en Caffe och en Maitrank tillsammans.
Karin

Berlin Dresden

Bild Berlin:
Berlin Schloss mit Kaiser Wilhelm-Brücke (omkring 1930)

Kommentarer:

1 Här framgår att Karin varit i Berlin tidigare tillsammans med sin familj.
2 De tittar in i museer och ser sig om som turister.
3 Uppger adresser för att föräldrarna ska kunna skriva till henne
4 Kanske en Maitrank (Majdrink) på myskmadra för fira maj månad istället för majbrasa . 

Berlin Dresden

Bild Dresden:
Berlin Schloss mit Kaiser Wilhelm-Brücke (omkring 1930)

Brev från Dresden

Goda Mamma!
Tack för ditt bref, jag satt på Brylska terassen och läste det, läste om snö och tåghinder här der det är vår, med blommande hägg och körsbärsträd. I går var här så varmt att vi gingo i bara klädningen…
Ett par andra glada och vänliga tyskar som gåfvo oss adress på det hotell der vi nu bo, Amalien Hof, der vi äro mycket nöjda och der vi betala 1,50 pr dag.
När vi gingo ned derifrån (Brylska terassen) såg jag att de inne i köket stodo och sågo ned genom ett fönster i nedra salen derifrån vi hört dansmusik. Jag gick dit och bad att få stå der och se på. det var ett sällskap militärer och unga flickor som inöfvade en dans med tamburiner som de skulle dansa på ett bröllop, det såg mycket bra ut. Mellan danserna bjöds ål. vi kommo ej hem förrän sent; åter ett gladt minne från det förtjusande Dresden.
Dagen derpå gingo Julia och jag till Das Grüne Gevälbe… Derefter satte jag mig att rita af ett torn i kungliga slottet…
Största delen af detta bref har jag skrifvit på vägen mellan Dresden och Prag, … Tacka pappa för hans bref som jag fick igår och bed honom ej vara orolig för att vi druckit för mycket vin två buteljer är ej mycket på fyra personer, vi hade qvar deraf tills vi foro från Berlin.
Adressera nästa bref Wenedig post restante. Tusen hellsningar till pappa och alla från mammas
Karin.

.

Kommentarer

1 Karin och vännerna tycks resa som turister.
2 Kan det vara så att pappa oroat sig för att Karin dricker för mycket vin.
3 Jodå mamma har skrivit brev till Dresden. Lite framförhållning var hon tvungen att ha när det gällde att uppge adress, men det är märkligt att Karin kan hälla så tät kontakt med sina föräldrar under resan. Hon skriver tre brev i veckan och tycks få en hel del brev sända till sig.

Kommentarer av Dietrich

När jag 1998 skulle göra en utställning om Karins resa till Paris, använde jag internet för att få upplysningar om de platser Karin såg. På den tiden snickrades det en del hemsidor och många lade ut sina e-postadresser på hemsidan. På så sätt kom jag i kontakt med Dietrich Hunold som bor i Dresden och som kan svenska. Jag skickade Karins brev till honom och han skrev ett långt brev till mig och kommenterade Karins brev. Tyvärr har jag inte hela brevet kvar, men en del av kommentarerna.

Dietrich skriver 1998: ”Jag har hört mycket om Carl Larsson, men om hans hustru visste jag ingenting … Karin skriver at hon satt på Brylska terassen. På tyska heter den ´Die Brühlsche Terasse´. Hotellet ´Amalienhof´ finns inte kvar eftersom Dresden förstördes mycket starkt mot slutet av andra världskriget. … ´Das Grüne Gewölbe´(Det gröna valvet) är ett underjordisk museum Där utställs det saxiska kungahusets rikedomar och skatter sedan 300 år tillbaka. Tornet som Karin ritade av heter Hausmannsturm (Husmanstorn). Även slottet förstörds under kriget, men 1993 sattes den då nyrenoverade spetsen på tornet igen, men stora dalar av slottet står fortfarande i ruiner.”