Karins resa till Paris Del 7

Från Wien till Graz med Karin Bergöö

Från Wien till Graz med Karin Bergöö, men nu med endast två kamrater. (Graz i Österrike. Icke att förväxla med Grez, där Karin förälskar sig i Carl Larsson.) Omkring 1870 passerade stadens invånarantal 100 000. Ungefär i storlek med den tidens Stockholm.

Karin lämnade Wien med en förhoppning att vara i Trieste den 1 maj, men det kom att ta mycket längre tid en så. Graz ligger 14 mil sydväst om Wien och det är inte ens halvvägs till Trieste.

Karin skriver två brev från Graz daterade 2 maj. Ett brev till pappa och ett till mamma. Delar av breven kommer här.

Gratz den 2 Maj 1882

Kära goda Pappa!

Vårt första Maj firade vi igår på Semmering banan,1 det skall blifva en dag som jag alldrig i mitt lif skall komma att glömma. En sommardag sådan jag icke mins sedan jag var barn, den mest storartade natur, höga berg och djupa dalar, oändliga tunlar, slotsruiner och småfjel.2

K1. 8 kommo vi fram till Gratz togo in på hotel Florian gingo vid 9-tiden ut i staden för att äta qväll; alla gatlyktor voro släkta, det mest förtjusande månsken, gammaldags hus med spetsiga tak, fulla studenter, [Jag misstänker att det ska vara ”fullt av studenter” - Curt]  O! det var förtjusande man var mitt inne i medeltiden.

Sedan vi ätit på en restauration som vi funno på gingo vi ned till (floden) Mur och satte oss för att svärma i månskenet. Allt var tyst och stilla omkring oss, i ett af slotsfönstren på berget mitt emot på andra sidan floden lyste ett ljus, jag tänkte på den gamla giriga slotsvaktaren i ”Kornevills klockor!”3 som om natten tände ljus i det gamla obobodda slottet för att inbilla folket att det spökade der. Flickorna började tala om sina kärleksäfventyr, det var en följd af stämningen. Sedan vi kommo hem återstod oss den prosaiskare delen af resan nemligen uppgörandet af våra afärer som i följd af vår afresa från Wien blifvit temligen inveklade.

Jag skall säga pappa att jag för mina räkenskaper mycket noga och jag tror att pappa skall blifva nöjd dermed, sparsamt lefva vi också, jag tror mig kunna säga att jag icke onödigtvis gifvit ut en gulden. …

Därefter följer en ekonomisk redogörelse.

Jag har skrifvit allt detta för att pappa i nästa bref skall säga mig om det är något som pappa ogillar.4

I brevet berättar också Karin också en del om vad de upplevt i Wien…

Från Wien kan jag icke säga att någon af oss egentligen har några angenämare minnen, det var en stor stad! Mitt största nöjje var att se på alla vackra fruntimmer och det fina färgsinne med hvilket de förstodo att årdna sina toiletter.5 Nu undantager jag naturligtvis Utställningen der det fanns samlat det bästa af vår tids konst och som gjorde mig mycket mycket godt att få se, vi voro der alla förmiddagar utom på söndagen…6

Från Wien till Graz med Karin BergööBild: Järnvägen mellan Wien och Semmering. Skannad ur en turistbroschyr jag fick från en resebyrå då jag jobbade med utställningen om resan.

Kommentarer till brev till pappa

Karin berättar också i brevet att Anna Nordgren lämnade sällskapet i Wien och tog ett tåg till München.

1  Semmering, pass på gränsen mellan Niederösterrich och Steiermark. Passhöjden är 985 m. Genom Semmering leder Semmeringbanan, världens första bergsjärnväg, byggd 1848 - 54.
Ur en gammal uppslagsbok

1  Bergsbanan var säkert en sensation på den tiden, men är inte alls något märkvärdigt idag - Semmering är förresten inte mycket annat än en liten by och ett litet berg, där Pillan åker skidor nuförtiden.
Bernhard Kauntz

1  Ja, Semmeringbanan, vilken underbar anläggning. Resan där är fortfarande något som man aldrig ska glömma.
Wolfgang Auer

2  Karin intresserar sig för naturen.
Curt

3  Cornevills Klockor. Fransk operakomedi. Översatt till svenska och lär vara uppförd på Mindre Teatern i Stockholm för första gången den 3 sept. 1878. Kanske att Karin såg den då?
Curt

4  Karin är mån om att pappa inte ska tro att hon är slösaktig.
Curt

5  ”vackra fruntimmer och det fina färgsinne med hvilket de förstodo att årdna sina toiletter...” Karin är här intresserad av kläder och färger, vilket kommer att visa sig längre fram i livet.
Curt

6  Du kan se mer om Wien och utställningen i
föregående inlägg. Här.

Ur Brev till Mamma från Graz

I går ef.m. gingo Julia och jag upp på Slotsberget,1 der vi tillbrakte den allra härligaste afton, ja man har derifrån en vidsträkt utsigt, snarlik den från Bergnipan vid Ångermanelfven,2 Jag satte mig och ritade utaf borgen, 3 en snäll vakt kom och satte fram två stolar och en pall åt mig. Sedan jag slutat min ritning, satte jag mig att njuta af utsigten, solnedgången, fågelsång och blomsterdoft. I dag på morgonen voro vi inne i ett par kyrkor i en af dem låg en gammal gumma på knä bredvid dörren och rabblade sina böner, när vi gingo henne förbi kysste hon våra händer och kläder för att få sig en slant, det gör ett så pinsamt intryck att se huru de begagna sin religion till som inkomstkälla. Nu sitter jag i väntsalen, om en timma skall tåget gå.

Kommentarer till brevet till mamma

1  Jodå, Schlossberg finns i Graz, och däruppe finns det berömda klocktornet.
Bernhard Kauntz

2 Karin gör ofta sådana liknelser med det som föräldrarna känner igen. Tydligen har de varit vid Ångermanälven. Av ett senare brev framgår att Karin också varit i Sollefteå. Tre mil från Sollefteå efter Ångermanälven ligger Styrnäs där Karins faster bodde. Kanske var Karin dit och hälsade på.
Curt

3 Under resan berättar Karin flera gånger att hon ritar av olika platser. Jag skrev till Ulwa Nerrgaard 1998 ( Ulwa var Karins barnbarn) och frågade om det fanns några teckningar bevarade från resan, men det gjorde det inte så visst Ulwa visste.
Curt