Karin reser till Paris. Del 2

Köpenhamn

Komna till Köpenhamn, men vilka var de tre konstnärerna som gjorde Karin sällskap mot Paris.
Hildegard Norberg var femton år äldre än Karin. Det tycks enligt ett brev från Karins mamma som att det var Hildegard som sett till att Karin kunde få följa med till Paris.
Julia Beck, född 1853, var sista året på konstakademin samtidigt som Karin var där sitt första år. Julia hade varit i Paris redan 1878 och hade året efter del i en ateljé i Paris. Hon hade fått två målningar med på Salongen redan 1880, vilket Carl Larsson inte lyckades med förrän tre år senare.
Anna Nordgren var tolv år äldre Karin. Även hon utbildad på Konstakademin och hade varit i Paris tidigare.

.

avreser från stockholm

Söndagsmorgon den 16 April 1882

Kära Mamma!

Till Stralsund gick ingen båt, vi äro nu i Köpenhamn dit vi kommo i går middag, möttes vid båten af Fröken Nordgren och grosshandlar Brink från Helsingborg, som hade en vagn i beredskap och rum bestälda på hotel Skåne, åto bifstek på hotellet och drucko vin som Brink bjöd på (han är nemligen vinhandlare).  Efter att hafva vilat en stund gingo vi i teatret der vi sågo Fruarna Hennings och Echart hvilka spelade förtjusande, det var en utmärkt rolig afton, theatren är större än vår nya och lär skall vara vara större än ”Theatre Francais”, derefter bjöd herr Brink på smörgås och mjölk hos Aparta. Hemkomna drucko vi åter vin och hafva till och med fått en boutelj Schampagn till matsäck. Kl 3  foro vi härifrån till Lybeck, der vi stanna en dag. Om Freddag komma vi troligtvis till Dresten der jag väntar bref på Hotel Rom. Mammas kuddar låfprisades hela vägen ned, och tack vare dem fingo vi några timmars hvila.
Nu skola vi ut och bese staden, Julia Beck skall gå på visite till Kroyer det vore roligt om vi kunde få honom i släptåg.
Vi skola vi äta middag på vårt gamla ställe på Östergade.  Adjö! ett helt lass med hellsningar till alla från mammas

Karin
(Göm detta kludd)

Kommentarer

Jag har tillgång till Karins brev överförda till maskinskriven text, vilket kan innebära att det kan finnas fel. Karin skriver till mamma och pappa och det viktiga är att hon skriver och ibland kan det vara slarvigt. Dessutom stavar Karin ofta namn som det låter. Detta måste man ha i åtanke när man läser brevtexterna.

Kommentarer till brevet

1. Anna Nordgren ansluter i Köpenhamn. Kanske är det hon som skaffat fram en skjuts.
2. Någon vinhandlare Brink från Helsingborg har jag inte lyckats identifiera.
3. Skådespelarna Hennings och Eckardt får en egen ruta.
4. "hos Aparta". Jag vet inte! Kan någon hjälpa mig att förstå.
5. En flaska Champagne är inte dumt att få. I ett senare brev får vi veta hur det blir med den.
6. Att resa via Lübeck till Dresden tycks vara planerade, men riktigt så blev det inte, vilket framgår av senare brev.
7. Mammas kuddar "låfprisades". De tågvagnar i klass 2 och 3 som Karin reser med var inte alltid så bekväma. En kudde kunde vara bra.
8. Förmodligen P. S. Kröyer. Han har en egen ruta.
9. Vårt gamla ställe? Kan det betyda att Karin med föräldrar varit i Köpenhamn tidigare.

Hur kom de till Köpenhamn

Via ett mycket detaljerat brev jag fått från Järnvägsmuset i Gävle gick det båtar från Malmö till Köpenhamn klockan 7 gånger per dag. Och Sjöfartsmuseet i Malmö skriver till mig att det var danska båtar. Det fanns 1882 två hjulångare och två propellerångare.

Kröyer

P. S. Kröyer föddes i Norge och växte upp hos fosterföräldrar i Köpenhamn. Vid den tiden Karin och hennes vänner kommer till Köpenhamn har Kröyer en ateljé i staden på Bredgade 33. Om Julia träffar honom får vi inte veta, men han är inte med på resan.
Tanken var nog att han skulle följa dem till Wien där det den här våren var en stor konstutställning. Så blev det inte, men Kröyer var på utställningen senare på sommaren.

Karin på Teater.

Eftersom Karin var på teater i Köpenhamn på kvällen den 15 april, så skrev jag till Teatermuseet i Köpenhamn, som skickade mig fotostatkopior av fotografier på Betty Hennings och Josefine Eckardt med post. Detta var 1998 och bilder var svårt att hantera via internet. Texten om dem är hämtade ur en äldre svensk uppslagsbok.

KöpenhamnHennings, Betty Mathilde, f. Schnell, dansk skådespelerska (1850 - 1939). Hennings var sin tids stora skådespelerska på dansk scen. Hon gästspelade också från 1890 med stor framgång flera gånger i Stockholm.

KöpenhamnEckardt, Josefine Hortensia Nancy Adelaide, född Thorberg, dansk skådespelerska, f. 1839 i Köpenhamn, d. 1906, var först anställd vid baletten, debuterade 1861 på kungl. teatern i Köpenhamn.