Konstakademien 1880-1881

Här följer några listor på Karin Bergöös konstakademi-
kamrater hämtade från ett litet tryckt häfte som finns på Konstakademien.

Listorna är från läsåret 1880-1881.

Genom att trycka på dem förstoras bilden och blir mer läsvänlig.

akademin

Elever i läroverkets högre afdelning 1880-1881

Fösta sifferspalten är födelseår och den andra är det år eleven blev inskriven vid Konstakademien.

Tryck på bilden så blir den större.

akademin1880a

Lägg märke till att de skriver Karin med C…
Och Helena Maria Jolin kallas alltid för Ellen Jolin.

Elever vid den lägre afdelningen

konstakademien1880b

De allra flesta av namnen på listorna nämns i Karins brev från sommaren i Räfrsnäs 1880 och från Frankrike 1882-1883, men i övrigt är det nog så att många av "tösera" är bortglömda för länge sedan, men flera av dem var aktiva och riktigt bra konstnärer, tycker i alla fall jag.