På trappan till Konstakademien

På trappan till konstakademien.

På trappan till konstakademien är en illustration av konstnärslivet en gång i tiden. Bilden är från Akademielevernas egen föreningstidning "Palettskrap", med överskrift:
Klockan fem på eftermiddagen vid Akademien

På trappan till Konstakademien
Tryck på bilden så blir den riktigt stor

Enligt teckningen ovan var det så här det gick till på Konstakademiens trappa. Tisslande halvt gömda flickor innanför stängda fönster, spanande på hattprydda unga gossar. Men uppvaktande gossar lyftande hatt inför vackra flickor. Kanske inte så jamlikt, MEN det var ju så länge, länge sedan.

Månne det vara Karin Bergöö som äntrar trappan.

A. K. och Palettskrap

Det var på hösten 1877 som Karin Bergöö skrevs in på Kungliga Akademien för de fria konsterna. Hon var då ännu inte fyllda 18 år och var en av fyra kvinnor som började på Akademien det året. Det säger en del om tilltron till hennes talang. Bland Akademiens kvarlåtenskap är det svårt att hitta något om Karin. Hon fick vad jag kunnat se två stipendier: femtio och fyrtio kronor, långt från de tusenlappar som delades ut i resestipendier till vissa.  Inte heller fick hon någon kunglig medalj, den första av den valören till en kvinna knep Jenny Nyström.

Våren innan Karin börjar på Akademien, träffas en skara elever för att bilda en klubb: Akademiklubben A. K. I samband med det ger de också ut en tidning, ”Palettskrap”. I ett av de första numren av finns en ”skapelseberättelse” som vittnar om hur klubben kom till och där får jag veta vilka de första entusiasterna var: ”Den lilla käcka skaran bestod av följande elever vid Konstakademien: Fröknarna Julia Beck, Julia Strömberg, Clara Löfgren, Signe Sohlman, Hildegard Norberg och Elise Jakobson, samt herrarne Olle Sörling, Hugo Petterson, Theodor Lundberg, Hans Hedlund, Victor Lundberg och Hugo Hörlin.”

Under ungefär ett år är Carl Larsson föreningens sekreterare, och är därmed en av skribenterna i tidningen. Ja, många har där bidragit med teckningar och texter, men jag kan bara hitta Karins namn i samband med att hon skrivs in. Och en bild på henne tecknad av Carl vid en Maskerad i Grez. I samband med A. K:s möten måste Karin ha sett Carl Larsson åtskilliga gånger.