Ytterligare en fantastisk bild…

En fantastisk bild!

Foto ur Hallsbergs kommuns bildarkiv

Fotografen har stått på baksidan av Bergöös ”Vita hus”. Det vi ser är Bergöös paviljong med ett antal musiker. Kanske en sextett. Bakom paviljongen är inspektorsbostaden, även kallad stinsenbostaden*. Bergöös paviljong låg nära fastighetsgränsen. Strax bakom den skymtar ytterligare ett tak som tör vara inspektorns uthus. Byggnaderna finns med på Hallsbergskartan av Tengvall, 1878.
Till höger om inspektorsbostaden skymtar den gamla stationens fönsterrad som ser ut som en pelarrad. Där ovan i höjd med bostadens tak syns ”tornet” som fanns på gamla stationen. Till vänster i bild är husen utefter Storgatan västerut.
Man undrar vad som ska spelas? Blir det något av Strauss, eller…?

* Stins, en mycket vanlig förkortning af ordet stationsinspektor.
Nordisk familjebok 1917 Uggleupplagen

En fantastisk bild

Hör, bort i parken konserterar Sorglösa Brunns oktett
Tonerna vitt och brett klingar från lilla paviljongen.
Åtta feta gubbar, alla röda som oxkotlett,
under möda och svett,
tutar horn och klarinett
och esskornett.
P. Ramel

Missa inte urnan i framkant, den är exakt såsom Carl Larsson en gång målade den uppe i Bergöövåningen i Hallberg, där man även skymtar paviljongen.